Фирма АЛМЕРА 21

Свържи се с фирма АЛМЕРА 21

Покупка на стока и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид , търговия с хранителни , промишлени и битови стоки и изделия. Стопанисване на заведения за обществени хранене и магазини,преработка на билки, трънка гъби и орехи, търговия с черни и цветни метали, експлоатация с кафе-автомати, търговско посредничество и представителство, продажба на стоки от собствено производство,комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотилиерски, ресторантьорски, туристически рекламни, таксиметрови услуги, строителна, както и всякакви други допустими от закона услуги на граждани и фирми в страната и чужбина , осъществени по търговски начин. Дейността ще се извършва в страната и чужбина

с. Чинтулово, ул. ул. “Спас Георгиев” 2