Фирма Алнитак 21

Свържи се с фирма Алнитак 21

Артистична и творческа дейност; сделки с интелектуална собственост; търговия на едро и дребно; внос и износ; търговско представителство и посредничество; рекламни услуги и услуги в областта на дизайна, компютърните и информационните технологии; проектиране, изпълнение и поддръжка на интериора и екстериора; импресарски услуги, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, а такива, за които се изисква разрешение на държавен орган, след получаване на същото.

гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ 9