Фирма АЛПИНА БИЛД 2003

Свържи се с фирма АЛПИНА БИЛД 2003

Придобиване на недвижими имоти, на ограничени вещни права върху недвижими имоти и на инвестиционни проекти; извършване на сделки на управление и на разпореждане с недвижими имоти; строителство на сгради и съоръжения; управление и реализация на инвестиционни проекти, строителни дейности и всякакви сделки с недвижими имоти, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

гр. София, ул. АРХИТЕКТ АДОЛФ МУСМАН 8