Фирма АЛС КОМПАНИ

Свържи се с фирма АЛС КОМПАНИ

Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, посреднически услуги в областта на транспорта, търговия на едро с машини и оборудване за селското стопанство и части за тях, търговия с автомобили, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз.

гр. Русе, ул. ул. Стефан Караджа 10, партер, офис 4