Фирма АЛТЕР АКАДЕМИУМ

Свържи се с фирма АЛТЕР АКАДЕМИУМ

консултантски услуги и управление на проекти в сферата на образованието, културата и бизнеса; организиране и провеждане на дистанционни и присъствени курсове и обучения, квалификационни и сертификационни програми за личностно и професионално развитие в страната и чужбина; всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона

гр. София, ул. УЛ. ДЕЯН БЕЛИШКИ 60