Фирма АЛВИН ИНВЕСТ

Свържи се с фирма АЛВИН ИНВЕСТ

Посредничество и извършване на сделки с недвижима собственост; строителство, реконструкции, обзавеждане на недвижима собственост с цел отдаване под наем, лизинг и/или последващата им продажба; търговия със стоки и услуги, внос и износ, производство, преработка, търговско представителство и посредничество на всички разрешени от закона стоки за бита и широко потребление; предприемачество; консултантска дейност, както и извършване на всякаква друга дейност и услуги, които не противоречат на законите в Република България

гр. Пловдив, ул. Арчарица 2а