Фирма АЛЯА

Свържи се с фирма АЛЯА

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИЗЪМ, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОНЕРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВСЯКАКВА ВЪНШНО И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.