Фирма АМАР 57

Свържи се с фирма АМАР 57

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, обработен или преработен вид; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни и превозни сделки; Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Лизинг; Осъществяване на всички други дейности и услуги без забранените от закона