Фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – ДАРИДЕНТ – ДЕНТАЛНИ СТУДИА

Свържи се с фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – ДАРИДЕНТ – ДЕНТАЛНИ СТУДИА

Извънболнична първична дентална помощ- консултации, профилактика, диагностика и лечение на дентални заболявания, предписване на изследвания и лекарства, извършване на дентални дейности и манипулации под свой контрол и отговорност, дейности по здравна промоция и профилактика, издаване на документи, във връзка с дейността, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ.