Фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р НАТАНАИЛ СТЕФАНОВ

Свържи се с фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р НАТАНАИЛ СТЕФАНОВ

Осъществяване на първична дентална помощ, организиране на индивидуална практика за първична дентална помощ по смисъла на чл. 8, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, упражняване на извънболнична дентална помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на дентални манипулации под контрол и отговорност на дентален лекар, предписване обема, вида домашни грижи и помощ за болни, предписване на лекарства, превързочни материали и дентални пособия, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи, издаване на документи, свързани с денталната дейност, насочване пациенти за консултативна и болнична помощ, лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това.