Фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА „ЕТДЕНТ“ – Д-Р ЕЛИНА ТОДОРОВА

Свържи се с фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА „ЕТДЕНТ“ – Д-Р ЕЛИНА ТОДОРОВА

Осъществяване на извънболнична първична помощ по дентална медицина, съгласно чл. 11 от Закона за лечебните заведения.

гр. Русе, ул. ул. “Солун” 12

Телефон: 0898710202