Фирма Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – АрмоЛАБ

Свържи се с фирма Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – АрмоЛАБ

Индивидуална практика за извънболнична дентална медицина-диагностика и извънболнична, специализирана медицинска помощ, диагностика, лечение, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания. Извършване на предписани от лекар или стоматолог специализирани лабораторни медицински изследвания, включително радиоимунологични, микробиологични и биохимични, издаване на документи, свързани с предмета на дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, както и извършване на търговски сделки, необходими за осъществяваните медицински дейности и обслужване на пациентите. Извършване на медицински дейности и манипулации под контрол и отговорност на амбулаторията, както и LIT -тест за алергии към различни материали, използвани в денталната медицина, PET – тест за патогенни микроорганизми, CAT – тест – Real time PCR тест за Candida spp, скрининг на лигавични лезии, електроодонтодиагностика, фокална диагностика, пулсова оксиметрия.

гр. София, ул. Хубча 8А