Фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ Д-Р СИЛВИЯ ОРУЧЕВА

Свържи се с фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ Д-Р СИЛВИЯ ОРУЧЕВА

Осъществяване на специализирана извънболнична помощ по акушерство и гинекология, която извършва: диагностика, лечение и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, доболнична помощ, изписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, наблюдава, контролира и полага грижи за бременните, родилките и гинекологично болните, насочва пациенти за консултативна и болнична помощ, издава документи, свързани с дейността, извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

гр. София, ул. Димитър Яблански 22