Фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ – НЕВРО ЗДРАВЕ

Свържи се с фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ – НЕВРО ЗДРАВЕ

Диагностика, лечение, наблюдение, консултация, експертиза за временна нетрудоспособност, провеждане на електроенцефалография, електромиография, подписване на лабораторни и други видове изследвания, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ и издаване на документи, свързани с неврологични заболявания, както и търговски дейности свързани с нуждите на амбулаторията и пациентите по смисъла на ЗЛЗ.

гр. Пловдив, ул. ул. Архимандрит Евлоги 8