Фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – Д-Р БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Свържи се с фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА – Д-Р БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

извънболнична първична медицинска помощ по дентална медицина, включително: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на денталноболни, консултации, здравна промоция и профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, предписване на лекарства, експертиза на временна нетрудоспособност, издаване на документи, свързани с дейността, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, търговски сделки само за нуждите на осъществяваните от практиката медицински дейности и за обслужване на пациентите.

гр. Ихтиман, ул. ул. “Антим първи” 9

Телефон: 0897 903 847