Фирма Амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина – индивидуална практика – д-р Цолов

Свържи се с фирма Амбулатория за първична медицинска помощ по дентална медицина – индивидуална практика – д-р Цолов

Осъществяване на извънболнична помощ по обща дентална медицина в т.ч образна рентгенова диагностика, извършване на всички търговски сделки за нуждите на осъществяваните дейности по извънболнична помощ по дентална медицина и за обслужване на пациенти на амбулаторията.