Фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ХАДЖИЙСКИ

Свържи се с фирма АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА Д-Р ХАДЖИЙСКИ

Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология, диагностика, лечение на болни, консултации, профилактика, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, предписване на изследвания, медицински дейности и манипулации, предписване на лекарства, извършване на експертизи за временна неработоспособност, извършване на профилактични прегледи, насочване на пациенти за консултативна и болнична медицинска помощ на пациентите; издаване на необходимите документи, свързани с горните дейности, наемане на медицински и не медицински специалисти, съобразно обема и нуждите на лечебната дейност; извършване на търговски сделки, необходими за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите

гр. Смолян, ул. ул. Първи май 14