Фирма АМБУЛАТОРНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р СТАВРЕВ

Свържи се с фирма АМБУЛАТОРНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р СТАВРЕВ

Oсъществяване на извънболнична практика за специализирана извънболнична медицинска помощ, разкриване на здравни заведения, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни; консултации, профилактика; предписания за лабораторни и други видове изследвания; предписания за извършване на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност; предписания за обема и вида на домашни грижи и помощ за болни; предписания за лекарства, превързочни материали и медицински пособия; извършване на медицински експертизи за временна нетрудоспособност; извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство; осъществяване на наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години; извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително и профилактични прегледи и манипулации; издаване на документи свързани с предмета на дейност; насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ; покупка и продажба на дребно на лекарствени средства, санитарно -хигиенни материали, билки и козметика, приготвяне и продажба на екстемпорални лекарствени форми и извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

с. Черноочене, ул. ул. Седма 7