Фирма АМЕРАЙ

Свържи се с фирма АМЕРАЙ

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН И/ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД; КОМИСИОННА, ПОСРЕДНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРЕВОЗНА,СКЛАДОВА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

гр. Доспат, ул. “Александър Стамболийски” 30