Фирма АМГ 2020 АНА

Свържи се с фирма АМГ 2020 АНА

добив и преработка на месни,млечни и други хранителни продукти; почистване на жилищни, промишлени и административни сгради; транспорт; вътрешна и външна търговия на едро и дребно с разнообразни хранителни и промишлени стоки; добив на различни селскостопански продукти, както и преработка и търговия с тях; покупка на стоки или други вещи с цел да се препродават в първоначален, преработен или обработен вид; ремонт на автомобили; строителство и ремонт на сгради и пътища и всякакви други сделки, незабранени от закона.

с. Гецово, ул. ул. Иван Вазов 103