Фирма АММ-ФЕМИЛИ ФУУДС

Свържи се с фирма АММ-ФЕМИЛИ ФУУДС

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКАРСКИ, ХЛЕБНИ И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ, ДЮНЕР, ПИЦА, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАФЕ-АПЕРИТИВ, РЕСТОРАНТЬОРСКА И ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТИ /СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ И ЛИЦЕНЗ/, ПРОДАЖБА НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ЗАКУСКИ, ПРОДАЖБА НА ПАКЕТИРАНИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ВСЯКАКЪВ ВИД ЗАКУСКИ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, АРАНЖИРАНЕ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

гр. Пловдив, ул. Хаджи Гьока Павлов 3