Фирма АН-2021

Свържи се с фирма АН-2021

Ресторантьорство, хотелиерство, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, , търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност туристическа дейност – туроператорство и туристическо агентство, вътрешно и външно търговска дейност – внос или износ на стоки, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

гр. Пловдив, ул. бул. България 140