Фирма АНАЛОГ ЛАБ-САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Свържи се с фирма АНАЛОГ ЛАБ-САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Извършване на предписани от лекар, съответно по дентална медицина, специфични технически дейности и произвеждане на специализирани медицински и помощни средства, покупка на материали и апаратура за нуждите на дейността.