Фирма АНДЬО

Свържи се с фирма АНДЬО

ресторантьорство, откриване и експлоатация на кафетерия и заведение за бързо хранене; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос, износ и външнотърговска дейност, дейност на търговско представителство и посредничество; производство на стоки, с цел продажба; разкриване и експлоатация на собствена търговска мрежа; дизайн; превоз на товари и пътници в страната и чужбина; комисионна, спедиционна /без поща/, складова, лизингова дейност, туристическа, туроператорска, хотелиерска дейност и всички други дейности, разрешени от закона. Когато има разрешителен режим или се изисква лиценз, след получаване на съответното разрешение или лиценз.

с. Калояновец, ул. Ясен 4