Фирма АНДРЕЕВ 92

Свържи се с фирма АНДРЕЕВ 92

РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ УСЛУГИ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДР. ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ЗАКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЖИВИ ЖИВОТНИ; ВНОС – ИЗНОС; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ; ЛИЗИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ.

с. Дойренци, ул. УЛ.ХАН КРУМ 4