Фирма АНДРЕЙ И МЛАДЕН

Свържи се с фирма АНДРЕЙ И МЛАДЕН

Извършване на всякакъв вид търговска дейност разрешена от закона вкл. транспортни и таксиметрови услуги, товарни и пътнически автомобилни превози в страната и чужбина, разкриване на магазини, павилиони, ресторанти, предприятия и др. подобни, преработка и търговия с дървен материал и производните му, превозни сделки, добив и преработка на селскостопанска продукция, извършване на всякакъв вид производство и услуги за населението, туристическа дейност, ловен и селски еко туризъм, хотелиерство, предприемаческа, консултантска дейност, строителство.