Фирма Андрея2010

Свържи се с фирма Андрея2010

Производство или покупка на стоки и други вещи с цел препродаване в първоначален или преработен вид; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всички видове строителна и монтажна дейност, отдаване под наем; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; рекламна и издателства дейност, предпечатна подготовка, маркетинг, графичен дизайн; търговия с авточасти, автосервиз; автомивка; селскостопански дейности, включително производство и търговия със земеделски продукти; фризьорски и козметични услуги и всяка друга стопанска дейност, незабранена със закон.