Фирма АНДРО СТРОЙ 2021

Свържи се с фирма АНДРО СТРОЙ 2021

Строителство и строително предприемачество. Производство и търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, стоки за бита и стоки с широко потребление. Търговия с тютюн и тютюневи изделия, алкохолни концентрати, вино и бира. Експлоатация на автопаркинги, рента – кар, пътна помощ, репатриране на автомобили, покупко -продажба на нови и употребявани моторни превозни средства и на резервни части за тях, автосервиз. Вътрешна и международна транспортна и спедиционна дейност и свързаните с тях услуги. Външнотърговска дейност. Хотелиерство и ресторантьорство. Международен и вътрешен туризъм. Производство, преработване, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция. Дърводобив и дървопреработване. Търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всички други дейности, които не са забранени със закон.

гр. Ихтиман, ул. УЛ. ИСКЪР 11