Фирма Ангел Принт

Свържи се с фирма Ангел Принт

ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕКЛАМНА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ), ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).

гр. Левски, ул. ул. Васил Левски 41

Телефон: 0883326582