Фирма АНГЕЛОС ТРАНС

Свържи се с фирма АНГЕЛОС ТРАНС

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в
първоначален, преработен или обработен вид; продажба на
стоки от собствено производство; търговско представителство и
посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки;
складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; ‘сделки с
интелектуални собственост; транспортна дейност в страната и
чужбина; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
консултански услуги и други дейности които не са забранени от
закона.

гр. Благоевград, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 38