Фирма АНХЕЛ – АНГЕЛ КАЛИНОВ

Свържи се с фирма АНХЕЛ – АНГЕЛ КАЛИНОВ

Покупко-продажба на стоки и други вещи на едро и на дребно в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни услуги, външнотърговска дейност, внос и износ, търговско представителство, посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, транспортна дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякакви дейности, сделки и услуги, незабранени от закона, а за тези, за които е необходимо изрично разрешение или лиценз – след издаването му

с. Боянци, ул. “Речна” 18 А