Фирма АНИ ТРАНС 2021

Свържи се с фирма АНИ ТРАНС 2021

Търговия на едро и дребно и търговско посредничество при търговия на машини и оборудване за селското и горското стопанство и части за тях. Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за селското и горско стопанство. Вътрешно и външно търговска дейност; реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; покупко-продажба на недвижими имоти; проучване, проектиране и строеж на обекти за промишлено, гражданско, селскостопанско и хидромелиоративно строителство; строително-монтажни и ремонтни работи в страната и чужбина; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна и информационна дейност; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита; дърводобив и търговия с дървен материал и дърва; покупко – продажба на земеделски земи и гори; внос и износ на строителни материали и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.

гр. Елена, ул. Разпоповци 76