Фирма АНИРИ Б

Свържи се с фирма АНИРИ Б

Информационно-консултантска дейност и обслужване на клиенти в страната и чужбина относно провеждане на търгове, организиране и провеждане на конкурси, делови срещи, симпозиуми и семинари, както и други мероприятия от рекламен характер, всякакъв вид туристически услуги и свързаните с това дейности в пълен обем в страната и в чужбина със собствена и наета база, продажба на туристически услуги и мероприятия на български и чуждестранни туристи, турагентска и туроператорска дейност, външнотърговска дейност – внос, износ, извършване на специфични сделки /бартерни, реекспортни, комисионни и други/, покупко-продажба на недвижими имоти и посредничество при сделки с недвижимо имущество; строителна и инвестиционна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, производство на стоки за бита и индустрията, както и всички други дейности и услуги разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.

гр. София, ул. ЛЪВСКИ РИД 6