Фирма АНКА 2021 – ОГНЯН КРЪСТЕВ

Свържи се с фирма АНКА 2021 – ОГНЯН КРЪСТЕВ

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки по внос, износ, реекспорт и бартерни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг

гр. Средец, ул. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА 49