Фирма АННА ВИКТОР КЪМПАНИ

Свържи се с фирма АННА ВИКТОР КЪМПАНИ

ТЪРГОВИЯ, РАЗКРИВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ВНОС, ИЗНОС, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ