Фирма АНТОНИПРЕС

Свържи се с фирма АНТОНИПРЕС

монтаж, баланс гуми, реглаж и диагностика на автомобили, търговия с авточасти, аксесоари, търговия с компютри и компютърна техника, бяла и черна техника, сделки с петрол и петролни продукти, отдаване под наем, общественно хранене, сладкарство, хотелиерство, производство и търговия с конфекция, търговия с промишлени, потребителски и хранителни стоки, внос – износ, бартерни сделки, производство и реализация на селскостопански продукти, пчели билки, туристическа дейност, посредничество, консултантски услуги, металообработващи, заваровъчни, електро ремонтни, строителни, автотранспортни, авторемонтни, сервизни, търговия с движими и недвижимо имущество, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

гр. Тутракан, ул. ЧЕРНА 20