Фирма Арабелка

Свържи се с фирма Арабелка

Търговска дейност, предоставяне на всякакви видове услуги в страната и чужбина, търговия с всички видове стоки, превозна, спедиционна, лизингова, транспортна дейност, охранителна дейност, изкупуване, преработка и търговия – вътрешна и външна, комисионна търговия, рекламна дейност, маркетинг, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина с наши и чуждестранни фирми, както и всички други дейности, незабранени от закона.

гр. Пловдив, ул. ул. Цар Асен I-ви 32