Фирма АРИБА ЛОЗЕНЕЦ

Свържи се с фирма АРИБА ЛОЗЕНЕЦ

Придобиване, стопанисване и управление на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, строителство, преустройство и препродажба на недвижими имоти; извършване на всякаква друга незабранена от закона търговска дейност по смисъла на чл. 1 от Търговския закон

гр. София, ул. ул.Витиня 2ж