Фирма АРМА ВИЕКЪЛ СЪЛЮШЪНС

Свържи се с фирма АРМА ВИЕКЪЛ СЪЛЮШЪНС

Сделки по търговия и отдаване на автомобили и други товарни и лекотоварни МПС и/или ППС под наем, делки по търговско представителство, търговско агентство и комисионно посредничество на стоки и услуги при взаимоотношения с български и чуждестранни компании; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ на хранителни и нехранителни стоки; комисионни, спедиционни и превозни сделки; превоз на пътници и товар в страната и чужбина, складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; външнотърговски сделки; ресторантъорство и откриване на заведения за обществено хранене, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, компютърни и копирни услуги; битови услуги; шивашки услуги, таксиметрови услуги, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговия със селскостопанска, животинска, промишлена продукция, външнотърговска дейност; лизинг; производство и продажба в страната и чужбина на шивашки изделия и други стоки от собствено производство; дървообработване; изработка на шивашки и други изделия на ишлеме, маркетинг и проучвания, научноизследователска и развойна дейност, интернет реклама, изработка на уеб сайтове, поддръжка и оптимизиране на уеб сайтове, транспортна дейност, мобилни услуги и комуникации и всяка друга дейност не забранена от закона, като за упражняване на съответната дейност, дружеството ще придобива необходимите лицензии и разрешения и ще извърши съответните регистрации.