Фирма АРНА 8

Свържи се с фирма АРНА 8

Строително-монтажна и посредническа дейност, търговия с петролни и селскостопански продукти, производство и търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, внос и износ, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, рекламни и информационни услуги, складови сделки, лизинг, превозна дейност, търговия и съхранение на препарати за растителна защита и всички други дейности, които не са забранени от законите на Република България.

гр. София, ул. Бисер 13