Фирма АРОМА СТАРС

Свържи се с фирма АРОМА СТАРС

покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ на стоки; продажба на стоки собствено производство; рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; електронна търговия, външнотърговска и външноикономическа дейност; разработка на софтуерни продукти и информационни технико-консултантски услуги; научно- развойна дейност, квалификационно и мотивационно обучение, трудово посредничество, комисионни сделки; търговско представителство, посредничество и агентство на чужди и наши физически и юридически лица; хотелиерски, туристически услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и извършване на други дейности и сделки, посочени чл. 1, ал. 1 от Търговския закон, чието извършване е разрешено от закона; дружеството може да извършва и всякакви други стопански дейности и услуги, с изключение на забранените със закон;

с. Козаревец, ул. ул. Г. С. Раковски 1