Фирма Арт Чимеви ГММ

Свържи се с фирма Арт Чимеви ГММ

Изработване на произведения на изкуството копие от оригинали – икони, картини и продажбата им; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел продажба; търговско представителство и посредничество; проектиране, строителство и експлоатация на жилищни и нежилищни сгради, търговия на едро и дребно, обществено хранене и други услуги свързани с експлоатацията на сградите и разрешени от закона; покупка на стоки, вещи и имоти с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки; лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; сделки с интелектуална собственост, както и всякакъв друг вид търговска дейност незабранена със закон

гр. Дупница, ул. ул. Средна гора 13