Фирма Арт ЕЛИ Хеър

Свържи се с фирма Арт ЕЛИ Хеър

фризьорски и козметични услуги, покупка на стоки с цел препродажба (в първоначален, преработен или обработен вид); на едро и дребно; продажба на стоки от собствено производство, транспортни услуги със собствен и нает транспорт; куриерски услуги; строително-ремонтни дейности; покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и консултантски услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; външнотърговски сделки, ресторантьорство вкючително заведения за бързо хранене , както и всяка друга дейност незабранена от закона.

гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 59