Фирма АРТ ХАУС-ГРУП

Свържи се с фирма АРТ ХАУС-ГРУП

Управление и мениджмънт на дейности, свързани с извършване на клинични изпитания на лекарствени продукти, извършване на научно – изследователска и развойна дейност, консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, разрешена от закона.

гр. София, ул. Генерал Иван Колев 24Б