Фирма Арт Наил Юлия Перони

Свържи се с фирма Арт Наил Юлия Перони

Фризьорски и козметични услуги, спедиция на товари, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, извършване на преводи от български на чужди езици, от чужди езици на български език и от чужди на чужди езици, информационни услуги, сервизни услуги, компютърни технологии, технологичен трансфер и внедряване на ноу-хау, консултантски услуги, внос и износ, комисионни сделки, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон.

гр. Бургас, ул. ул. Петко Каравелов 23, партер