Фирма АРТИМПЕКС

Свържи се с фирма АРТИМПЕКС

Спедиция,вътрешна и външна търговска дейност,превоз на пътници и товари в страната и чужбина,хотелиерство и ресторантьорство,вътрешен и международен туризъм,търговско представителство и посредничество в страната и чужбина,митническо представителство,производство на стоки и услуги,корабно агентиране и шипшандърска дейност,след надлежно разрешение за дейностите, за които се изисква, сделки с интелектуална собственост по надлежния ред.

гр. Варна, ул. Никола Михайловски 1