Фирма АРТИСА

Свържи се с фирма АРТИСА

вътрешна, външна и онлайн търговия на едро и дребно, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически и физически лица, хотелиерство, ресторантьорство, комисионерска, маркетингова, рекламна, консултантска, туристическа, информационна и лизингова дейност, строителство, транспортни и спедиторски услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. ул. ГРАФ ИГНАТИЕВ 53