Фирма Артизан – Росен Пътов

Свържи се с фирма Артизан – Росен Пътов

Фризьорски и козметични услуги. Покупка на стоки или вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Производство на стоки с цел продажба /по законоустановения ред/, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество. Хотелиерство и ресторантьорство /след снабдяване със съответния лиценз/. Превоз на товари и пътници, включително таксиметрова дейност в страната и чужбина /след снабдяване с нужните лицензи и разрешителни/. Внос, износ и външнотърговска дейност. Покупка, строителство, строително-монтажна дейност, интериор, дизайн, довършителни работи на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем. Както и всяка друга незабранена от закона търговска дейност /след снабдяване с лиценз, разрешителни или други необходими документи за всяка от дейностите, за които законът изисква такива.

гр. Стара Загора, ул. Орфей 3

Телефон: 0877838811