Фирма АРТВИЖЪН-РАДКА КРЪСТЕВА-ДЕЛЧО КРЪСТЕВ-ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ

Свържи се с фирма АРТВИЖЪН-РАДКА КРЪСТЕВА-ДЕЛЧО КРЪСТЕВ-ЛЮДМИЛ КРЪСТЕВ

Извършване на контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V; контрол на фактори на работната среда; провеждане на обучение и изпити за придобиване на квалификационни групи по безопасност на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения, както и всички други сделки и услуги незабранени от закона. При установен със закон или друг нормативен акт разрешителен режим за определена дейност, след получаване на съответното разрешение за извършване на този вид дейност.

гр. Казанлък, ул. ул. Перник 23