Фирма АСЕ ШУМЕН

Свържи се с фирма АСЕ ШУМЕН

ШИВАШКИ УСЛУГИ; ПОКУПКИ НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ДИЗАЙН; РЕКЛАМА; ПРОДАЖБА НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ТЕКСТИЛ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ; КАТО ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО Е УСТАНОВЕН ЛИЦЕНЗИОНЕН ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯТ ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ.

гр. Шумен, ул. Северна 4